Innkalling til dugnad onsdag 10.05.2017 kl. 17:30

Arbeidsdokument til dugnad

-         Skrap og mal hus og gelender 

-         Plukke søppel hele havna

-         Vaske og rydde inne i huset

-         Sette ned påler til promenade mot vest

 

-         Vafler og kaffe 

 

-         Søkke / lodd på vannslange til pir 2

-         Tette presenning og fylle vann i dam

-         Fortøyning Pir 1

-         Rydde i Grillhuset