Info fra KNBF

MEDLEMSFORDEL KOLLEKTIV ANSVARS- OG ULYKKESFORSIKRING UTGÅR FRA 31.05.2016

 

Til

Medlemmer i KNBF

Medlemsforeninger i KNBF

 

 

KNBF vil med dette varsle alle medlemmer og medlemsforeninger om at ovennevnte kollektive forsikring opphører fra 31.05.2016. Denne forsikringen er en del av medlemskapet i KNBF og er betalt av KNBF på vegne av medlemmene. Denne forsikringen gjelder medlemmers uforsikrede småbåter inntil 16 fot og inntil 25 hk. Forsikringen har tidligere vært benevnt Norske Sjø Jolleforsikring.

 

KNBF ber alle medlemsforeninger varsle sine medlemmer om opphør av forsikringen.

 

Om du skulle ønske fortsatt forsikring av dine småbåter, er det bare å ta kontakt med vår forsikringsgiver Norske Sjø på telefon 55 33 28 20 eller post@fender.no . Har du spørsmål om ovennevnte, kan disse også rettes til 55 33 28 20 eller post@fender.no

 

 

Med vennlig hilsen

 

Endre Solvang

Fungerende Generalsekretær

 

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Vågebyveien 23

0569 OSLO

Tlf.:        2235 6800

Faks:      2235 6811

Mobil:   954 90 900

E-post:  endre@knbf.no

Web:     www.knbf.no