Årsmøte Halsa Båtforening 30.01.15

Se utskriftsvennlig utgaveSend via e-post

 

Halsa Båtforening avholder årsmøte fredag 30.01 klokka 19:00 i foreningens lokaler.

Saksliste:

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Innkomne saker
5. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes meldes styret senest 1 uke før møtet.

Styret

 

Facebook

Sponsorer