Årsmøte 23.02.2020

Årsmøte Halsa Båtforening

Halsa Båtforening avholder årsmøte søndag 23 februar kl 19:00 på foreningens klubbhus.



1 Konstituering

2 Årsmelding

3 Regnskap

4 Mottatte saker

5 Valg



Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, meldes styret senest en uke før møtet.



Velkommen!!